Fakta

Kompostmaskar.nuEisenida fetida kallar vi i texten nedan Ragnar.

Ragnar lever i förmultnande organiskt material ovan jord till skillnad från sin släkting daggmasken som lever i jorden i den magrare miljön. Ragnar förflyttar sig horisontellt i sin värld men kan även byta miljö vertikalt. Ragnar föredrar något sur miljö och en föda som består av bakterier och svampar som bryter ner det organiska materialet.        Ragnar väger ca 0,5 gram och äter hälften av sin vikt varje dygn och trivs bäst vid ca 20 grader. Ragnar är röd och fin och har mycket av det röda färgämnet hemoglobin som finns i vårt eget blod med hjälp av det kan den klarar sig i miljöer där mikrorganismer har tagit hand om det mesta syret, tex komposten och kanten på gödselstacken.


När Ragnar trivs, dvs vid lagom temperatur, fuktighet, tillgång till syre och en kol/väte balans som är ok så förökar sig maskarna våldsamt, otroligt nog så blir det en maskunge/dygn, inte illa! Så om man startar med några hundra maskar så anpassar sig flocken efter den mängd mat den får. Börja din maskkompost väldigt försiktigt, lägg i en liten mängd organiskt material och öka sedan mängden successivt om du väljer att ha komposten inomhus. Börjar det lukta har du lagt i för mycket.  Maskarna anpassar sig och är alltid lagom många utom om man gör väldigt stora förändringar i matandet. Maskarna trivs bäst vid en temperatur kring 20 grader, över 30 grader och under 0 grader dör dom. Under+10 grader överlever de men äter ingenting, och det är ju trist eftersom vi har Ragnar i komposten. Komposten måste därför förvaras frostfritt eller vara isolerad vintertid och skyddas mot alltför starkt solljus. Komposten alstrar värme så att den kan stå ganska svalt.

Eisenia fetida (dyngmask)  blir vanligen 4-10 cm lång och tillhör familjen Daggmaskar. Kroppen är segmenterad och består av muskler, en cirkelmuskel och en longitudmuskel samt spröt. De är hermafroditer och har därför både äggstockar och spermier. Beftruktade maskar har svullna Citellum.                         ( fortplantningsorganet, tublik utbukning) När maskarna stöter ihop så förenas de via ett slem från citellum och de utbyter spermier. Så ju fler maskar som stöter ihop desto snabbare ökar populationen.

Marmora Road, Glasgow, D04 89GR