Uppstart

Kompostmaskar.nu


Uppstart:


Man kan påbörja sin kompost på lite olika sätt och även ha olika

typer av behållare. Hur ser det ut för dig?

Ska du ha komposten ute eller inne?  Har du mycket eller lite matavfall? Du kan börja i liten skala och

utveckla komposten efterhand. Bor du i lägenhet så blir det kanske smidigast på balkongen eller gården.

Utomhus så är det bäst om maskkomposten får både sol och skugga under dagen så

nedbrytningsprocessen tar fart, samtidigt får det inte bli så varmt att det börjar koka i den under heta sommardagar eller torka ut.

Det är ju även en fördel om den är lättillgänglig.

För att lyckas med maskkomposten och få ut så stor nytta som möjligt så är det viktigt att

ha riktigt god luftcirkulation så det kommet till syre.

Det är även mycket bra att ha en slang ut från botten så maskjosen

kan samlas upp i en dunk. Det är en fantastiskt näringsrik växtnäring,

kom ihåg att spä ut med vatten.
Så här kan du komma igång med din maskkompost:


Lägg i grenar och pinnar i botten på behållaren så det blir en luftcirkulation.

Riv och och lägg tidningspapper i botten lite löst, t.ex lövmull, lite sandblandad jord,

kaffe sump och  lite grönsaksavfall i små bitar. Det är fiffigt att spara grönsaksavfall

några dagar innan du påbörjar komposten så nedbrytning redan har kommit igång.

Lägg sedan i den nya maskkulturen som maskarna kommit med. Den innehåller lite jord

som maskarna har med sig och de mikroorganismer de är vana att äta samt maskägg.

Har du en befintlig kompost och skaffar maskar så är bra att placera ut gänget tillsammans

och inte sprida ut dom.


Man börjar inte med mera avfall än kanske dubbelt den volym som är själva startkulturen.

Det går även bra med mindre. Maskarna äter ungefär sin egen kroppsvikt per dygn.

Lägg lite jord eller blött tidningspapper ovanpå. Ge Ragnar mer mat

efter hand och när du märker att maskarna förökar sig så ökar du mängden.

Maskarna är speciellt förtjusta i resterna från josmaskinen.

När du fått upp populationen så kan du sprida ut matavfallet

i ett ca 3 cm tjockt lager över halva kompostytan. 

Det är viktigt att du inte tar stora grönsaksbitar och lägger i komposten,

tänk att ju mindre kompost desto viktigare är det

att sönderdela matavfallet så det bryts ner så snabbt som möjligt.

Stora vitkålsblad och bananskal tar ganska lång tid på sig att brytas ner så klipp dessa i mindre bitar.


Du kan med fördel packa in avfallet  till ett platt paket av tidningspapper.

Börjar komposten lukta så lägg inte dit mer mat, maskarna har inte hunnit med

så avfallet har ruttnat. Det är bra att lägga några torra hela tidningspapper ovanpå så

regleras fuktigheten på ett enkelt sätt.

Matavfallet blir till jord på några månader.


SUMMER COLLECTION

TRY IT, LOVE IT.

Marmora Road, Glasgow, D04 89GR